HälsoStödets syfte och mål är att hjälpa människor uppnå och bibehålla balans i livet.

En viktig del i vårt arbete är att vi hjälper till med att öka våra kunders medvetenhet i kroppen.

När en övergripande behovsanalys gjorts använder vi oss bland annat av djupbehandlande massage, upplägg av träningsprogram, stretching, stresshanteringsövningar, coaching och kostrådgivning för att uppnå detta.

Klicka här och kom direkt till: