Om oss

”HälsoStödets syfte och mål är att hjälpa människor uppnå och bibehålla balans i livet.”
Caroline Monthan, Grundare av HälsoStödet 
 

En viktig del i vårt arbete är att vi med hjälp av olika verktyg hjälper till med att öka våra kunders medvetenhet i kroppen. När en övergripande behovsanalys gjorts använder vi oss bland annat av djupbehandlande massage, vibrationsträning, coaching, kostrådgivning och medicinsk yoga för att uppnå detta.