Vibrationsträning – priser

10-kort: 750 kr

6-mån kort: 2300 kr

 

OBS-vibrationsträningen finns endast i Uppsala