Kundaliniyoga

”Yoga generellt och Kundaliniyoga specifikt är kraftfulla kom-plementära metoder för terapi och rehabilitering, där en lång rad fysiska, mentala och emotionella obalanser påverkas, reduceras och till och med botas med hjälp av regelbunden träning. Yoga ingår idag som behandlingsmetod på flera amerikanska sjukhus bla. i rehabilitering av Cancerpatienter.” Institutet för Medicinsk Yoga IMY.

Kundaliniyoga är en ursprunglig form av yoga, lätt att lära och ta till sig för de allra flesta, samtidigt som den med sin bredd och djup är väl avpassad för terapeutisk applikation på många olika former av obalanser. HälsoStödet håller vid förfrågan nybörjarutbildningar inom Kundaliniyoga med olika inriktningar såsom: ”rygg, nacke, axlar”, ”öka din energi”, ”få en starkare och smidigare kropp” etc. Utbildningarna löper över 6-10 veckor och vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom, stresstålighet och styrka.