Coaching

Vi erbjuder coaching som ett förträffligt verktyg till att få klarhet över tillvaron och för att få fram riktning och mening med livet igen. Coachingen genomsyrar självklart hela HälsoStödets verksamhet men när en kund känner att det är mycket saker som bör ”redas ut” för att få bukt med vissa problem, rekommenderar vi att avsätta tid för enbart fokus kring detta. Vi har erfarenhet av att hantera problem såsom beroende av olika slag, utmattning, depression, smärthantering, ångest, oro, skuldkänslor, stress, viktproblematik etc. och vi är helt övertygade om att varje person själv innerst inne har svar på orsaken till att ett visst beteende uppkommit – det gäller bara att någon ställer de rätta frågorna för att bli medveten om den!

Vi arbetar med coaching både individuellt och i grupp. I vårt gruppkoncept ”Coaching Workgroups” lär vi ut olika tankemetoder för att deltagarna bland annat lär sig hur de kan släppa negativa minnen och ta reda på vilka värderingar som styr deras beteende. Kontakta oss för mer information kring detta!